sociologybook

کتابشناسی جامعه شناسی

آثار مربوط به نظریه های جامعه شناسی


 
مطالعاتي در آثار جامعه شناسان كلاسيك
000798.jpg
ريمون بودن، ترجمه باقر پرهام، نشر مركز، بها: ۳۳۰۰۰ريال
گروه انديشه :مجموعه حاضر مقاله هايي است راجع به جامعه شناسان كلاسيك مانند توكويل، دوركيم، ماكس وبر، زيمل، پارتو، لازارسفلد. نويسنده به دنبال آن نيست كه تنها انديشه هاي توكويل، وبر، زيمل و ديگران را در «قالب واحدشان» معرفي كند، بلكه مي خواهد ببيند اهميت برخي استنباط ها، تحليل ها و برخي جهت گيري هاي پيشنهادي اين جامعه شناسان كلاسيك از نظر تحليل و ادراك پديده هاي اجتماعي چيست؟ به عبارت ديگر هدف اين نبوده كه آثار اين مولفان به عنوان آثار متفكراني در نظر گرفته شود كه گويا در صدد ايجاد نوعي دستگاه فكري، نوعي «بينش از جامعه» يا نوعي آيين فكري بوده اند، بلكه هدف آن بوده كه آثار آنان همچون اثر دانش پژوهاني در نظر گرفته شود كه خواسته اند در باب پديده هاي معمايي تبيين هايي قانع كننده ارايه دهند.

 
انديشه هاي هوسرل

ديويد بل

ترجمه؛ فريدون فاطمي

چاپ اول 1386

5700 تومان

نشر مرکز

ادموند هوسرل يکي از مهمترين و تاثيرگذار ترين فيلسوفان قرن بيستم، کوهي از نوشته ها از خود باقي گذاشت و درک و تفسير آن آثار خود کوهي ديگر از نوشته ها درباره او و انديشه اش آفريد که کتاب حاضر يکي از اينها است. کتاب از ديدگاه فلسفه تحليلي نوشته شده، فلسفه هوسرل را در کليت خويش بررسي مي کند و پس از پي جويي ريشه هاي آن در آموزش هاي برنتابو تکامل آن در زمينه فلسفه رياضي و منطق و پديده شناسي و ديد زيست جهاني را دنبال مي کند. رابطه انديشه اش با انديشه متفکراني چون راسل، فرگه و ويتگنشتاين نيز از نظر دور نمانده است.


ماکس وبر (جامعه شناسی شناخت )

 نوشته: منوچهر آشتیانی

ناشر: قطره

تعداد صفحات: 313

چاپ اول: 1383

شابک: 964-341-394-2

شمارگان چاپ: 1100

قطع رقعی

نوشته: منوچهر آشتیانی

ناشر: قطره

درباره کتاب :

فرایند تفکر و شناخت انسان ها را اندیشمندان بشریت قرن های طولانی از طریق روش های منطقی و معرفت شناختی پی جویی و ره یابی نموده اند. در سه قرن اخیر بر این پژوهش ها نخست دانش «روانشناسی فکر» و سپس بعد از مارکس و کنت علم جامعه شناسی نیز افزوده شده اند. جامعه شناسی شناخت، که یکی از آخرین فرزندان جامعه شناسی جهانی است، می کوشد تا پیوندهای خاستگاهی شناخت آدمی را با زمینه ی اصلی هستی اجتماعی و تاریخی انسان ها روشن سازد و کم و کیف آن را تبیین نماید. لذا، این دانش گام مهمی در سپهر نقد اجتماعی و تاریخی خرد آدمی محسوب می گردد! در این سپهر، به خصوص طی صد سال اخیر، ستارگان درخشانی پدیدار گردیده اند که افکار گوناگونی را به بشریت ارائه داده اند. یکی از این روشنان بدون تردید ماکس وبر می باشد که به همراه مارکس و دورکهایم در ایجاد جامعه شناسی علمی نقش به سزایی ایفا نموده است. مؤلف کتاب حاضر به همراه این اثر کتاب چهار جلدی ای را در زمینه ی جامعه شناسی شناخت(مرکب از مقدمات و کلیات، ماکس شئلر، کارل مانهایم و مارکس) به همت نشر قطره در دست انتشار دارد و امیدوار است که این ها در جوار اثر حاضر گام کوچکی در راه دشوار شناخت جامعه شناسی شناخت به شمار آید.

 


 

 «زمینه و زمانه پدیدارشناسی؛ جستاری در زندگی و اندیشه‌های هوسرل و هایدگر»

نوشته «سیاوش جمادی»

انتشارات «ققنوس»

 1014 صفحه، شمارگان 1650 نسخه و قیمت 12 هزار تومان

مؤلف این کتاب، همانگونه که عنوان آن نشان می‌دهد، کوشیده است تا زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و زندگینامه‌ای پیدایش و قوام یافتن پدیدار‌شناسی را از فرانتس برنتانو و حتی از مباحث حکمت مسیحی و اسلامی قرون وسطی پی‌گیرد و جهان پدیدارشناسان را در مناسبت با متن و زمینه تاریخی و زندگینامه‌‌ای آنها را در بستر چالش‌های فلسفی و غایات روشنفکران اروپایی موضوع پژوهش خویش قرار دهد. هوسرل و هایدگر (هستی و زمان) در واقع بنیانگذاران دو جریان اصلی پدیدارشناسی هستند که این پژوهش به شرح زندگی و اندیشه‌های آنها اختصاص دارد.

زندگی و اندیشه پدیدارشناسان دیگر از جمله امانوئل لویناس، ژان پل سارتر(هستی و نیستی)، موریس مرلوپونتی، پل ریکور و رهیافت‌های پدیدار‌شناختی متفکرانی چون گادامر، هانا آرنت، ژاک دریدا، موریس بلانشو و خوسه ارتگا را نیز در برگیرد. او ترجمه یکی از تاریخچه‌های پدیدار‌شناسی را امری سهل است.

جمادی محقق و پژوهشگری است که پیش از این کتاب‌های فراوانی در حوزه اندیشه از او منتشر شده است. آثاری چون نیچه از کارل یاسپرس (سال 83)، متافیزیک چیست؟ (هایدگر) سال 84، و چند اثر دیگر.

کتاب «سیری در جهان کافکا» این نویسنده در بیست و دومین دوره کتاب سال ادبیات جمهوری اسلامی جایزه این بخش را از آن خود کرد.


درآمدى انتقادى به جامعه شناسى
312930.jpg
آنتونى گيدنز
ترجمه : ليلا فيروزمند
نشر فردوس


آنتونى گيدنز ، جامعه شناس مشهور انگليسى، كتاب «درآمدى انتقادى به جامعه شناسى » را كه ترجمه دقيق آن «درآمدى انتقادى؛ اما مختصر به جامعه شناسى» است، در ۷ فصل با عنوان هاى «جامعه شناسى: دستاوردها و مسائل»، «تفسيرهاى ناسازگار»، «تقسيم بندى طبقاتى و دگرگونى اجتماعى»، «دولت مدرن»، «شهر، شهرنشينى و زندگى روزمره»، «خانواده و جنسيت» و «سرمايه دارى و نظام جهانى» تأليف كرده است.
گيدنز دراين كتاب رويكرد سوسيال دموكراتيك خود را همچنان حفظ كرده است و با توجه به اين رويكرد نظرى، به مسائل نوين در نظام جهانى پرداخته است و ملى گرايى و روند دولت - ملت هاى مدرن را با نگرش جامعه شناختى خود مورد تحليل قرار داده است.
تأكيد گيدنز برانتقادى بودن جامعه شناسى و تفسير تاريخى از آن نكته اى است كه در سراسر كتاب به خوبى نمايان است ؛ تا جايى كه جملات پايانى كتاب كه بى شباهت به نگرش كارل ماركس درباره دگرگونى تاريخ نيست نويدبخش تغييرات تاريخى و كنش هاى فعالانه دراين راستا است.
گيدنز در نتيجه گيرى پايانى خود مى خواهد كه اميدوار تاريخ باشيم و رويكرد تاريخى را به مسائل اجتماعى فراموش نكنيم.
ترجمه آثار گيدنز از جمله كتاب هايى چون «جامعه شناسى»، «جهان رها شده»، «پيامدهاى مدرنيت»، «تجدد و تشخص» و «راه سوم» باعث شناخته شدن او براى مخاطبان فارسى زبان شده است.
البته يكى از كليدى ترين و مهم ترين آثار او كه در پى ارائه نظريه اى جامعه شناختى موسوم به «ساختاربندى» است، هنوز به فارسى ترجمه نشده است.


*عنوان :  بنيانهاي جامعه شناختي : خاستگاههاي ايده هاي اساسي در جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: ريتزر، جرج

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر سيمرغ    ,1374

مشخصات ظاهري:  330 ص 

موضوع: جامعه شناسي - تاريخ / جامعه شناسي - روش شناسی 

 

*عنوان :  درآمدي بر مكاتب و نظريه هاي جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: تنهايي ، حسين ابوالحسن

وضعيت نشر/تهيه:  مشهد  :  موسسه نشر مرنديز    ,1374

مشخصات ظاهري:  720 ص .: نمونه 

موضوع: جامعه شناسي - روش شناسي

 

*عنوان :  ايدئولوژي 

پديدآور اصلي: پلامناتس ، جان

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  شركت انتشارات علمي و فرهنگي    ,1373

مشخصات ظاهري:  194 ص 

موضوع: مسائل اجتماعي / دين / جامعه شناسي سياسي - ايدئولوژي / فلسفه آلماني - ايدئولوژي

 

*عنوان :  پديدارشناسي 

پديدآور اصلي: ابراهيمي ، پريچهر

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دبير    ,1368

مشخصات ظاهري:  184 ص 

موضوع: جامعه شناسي پديده شناختي 

 

 

*عنوان :  بينش جامعه شناختي : نقدي بر جامعه شناسي آمريكائي 

پديدآور اصلي: ميلز، سي رايت  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  شركت سهامي انتشار    ,1360

مشخصات ظاهري:  240 ص 

موضوع: جامعه شناسي / جامعه شناسي سياسي / علوم اجتماعي

 

*عنوان :  تفكر نظري در جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: اسكيدمور، ويليام

وضعيت نشر/تهيه:     ,1375

مشخصات ظاهري:  311 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: جامعه شناسي  

 

*عنوان :  آينده بنيانگذاران جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  قومس    ,1381

مشخصات ظاهري:  253 ص 

موضوع: جامعه شناسي 

 

*عنوان :  نظريه هاي جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: آزاد ارمكي، تقي مولف , /- 1336 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  سروش    ,1381

مشخصات ظاهري:  ح ، 340 ص .: جدول 

موضوع: جامعه شناسي / جامعه شناسان

 

 

*عنوان :  نظريه در جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: آزاد ارمكي ، تقي 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  شركت انتشارات علمي و فرهنگي    ,1375

مشخصات ظاهري:  120 ص 

موضوع: جامعه شناسي / جامعه شناسان

 

*عنوان :  نظريه هاي جامعه شناسي و فلسفه هاي نوين تاريخ 

پديدآور اصلي: سوروكين ، پي تيريم الكساندروويچ ، 1889-8691 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  حق شناس    ,1377

مشخصات ظاهري:  389 ص 

موضوع: جامعه شناسي ـ تاريخ 

 

*عنوان :  روش شناسي در جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: سروش ، عبدالكريم

وضعيت نشر/تهيه:  

مشخصات ظاهري:  183 ص 

موضوع: جامعه شناسي - روش شناسي 

 

*عنوان :  جامعه شناسي تالكوت پارسونز 

پديدآور اصلي: روشه ، گي

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  تبيان    ,1376

مشخصات ظاهري:  288 ص .: جدول 

موضوع: جامعه شناسي

  

 

*عنوان :  ديالك تيك ، يا، سير جدالي و جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: گورويچ ، ژرژ، 1894-5691 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  شركت سهامي انتشار    ,1351

مشخصات ظاهري:  ده ، 362 ص 

موضوع: ديالك تيك

 

*عنوان :  سرگذشت انديشه ها 

پديدآور اصلي: وايتهد، آلفرد نورث ، 1861 - 7491

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دفتر نشر فرهنگ اسلامي    ,1371

مشخصات ظاهري:  ج 

موضوع: تمدن -- تاريخ / جامعه شناسي -- تاريخ / كيهانشناسي / فلسفه -- تاريخ / ايدئولوژي / 

 

*عنوان :  مقدمه اي بر جامعه شناسي (نگرشهاي فمينيستي ) 

پديدآور اصلي: ابوت ، پاملا

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دنياي مادر    ,1376

مشخصات ظاهري:  299 ص .: جدول 

موضوع: جنبش اجتماعي زنان / زنان - فعاليت هاي سياسي / ايدئولوژي 

 

*عنوان :  يورگن هابرماس نقد در حوزه عمومي : مجادلات فلسفي هابرماس با پوپريها، گارامر، لومان ، ليوتار، دريدا و ديگران 

پديدآور اصلي: هالوب ، رابرت

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر ني    ,1375

مشخصات ظاهري:  285 ص 

موضوع: هابرماس ، يورگن ، 1929 - ، Habermas, Jurgen / جامعه شناسي -- آلمان غربي -- تاريخ / نظريه انتقادي / ارتباط -- فلسفه  

 

*عنوان :  خرد و انقلاب 

پديدآور اصلي: ماركوزه ، هربرت ، 1898 - 9791 

وضعيت نشر/تهيه:  [تهران ]  :  سازمان انتشارات جاويدان    ,1357

مشخصات ظاهري:  532 ص 

موضوع: هگل ، گئورگ ويلهلم فريدريش ، 1770 - 1831 -- نقد و تفسير Hegel, George Wilhelm Friedrich / جامعه شناسي -- تاريخ / اثبات گرايي / ديالكتيك

 

*عنوان :  زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: كوزر، لوئيس آلفرد، 1913

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  علمي    ,1370

مشخصات ظاهري:  627 ص .: مصور 

موضوع: جامعه شناسي -- تاريخ / جامعه شناسان

 

*عنوان :  علم تحولات جامعه : پژوهشي در فلسفه تاريخ و تاريخگرايي علمي 

پديدآور اصلي: حميد، حميد

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اميركبير    ,1356

مشخصات ظاهري:  338 ص 

موضوع: تاريخ - فلسفه / جامعه شناسي - اصول و شناخت روشها

 

*عنوان :  جامعه شناسي ابن خلدون 

پديدآور اصلي: آزادارمكي ، تقي ، 1336

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  موسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان    ,1377

مشخصات ظاهري:  216 ص .: نمودار 

موضوع: ابن خلدون ، عبدالرحمان بن محمد، 732 - 808ق . -- نقد و تفسير / ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد، 732 - 808ق . -- معلومات -- جامعه شناسي / تاريخ نويسان اسلامي / جامعه شناسان اسلامي

 

*عنوان :  سياسيت ، جامعه شناسي و نظريه اجتماعي 

پديدآور اصلي: گيدنز، آنتوني 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  ني    ,1378

مشخصات ظاهري:  343 ص 

موضوع: جامعه شناسي - فلسفه / اثبات گرايي / جامعه شاسي سياسي / تفسير

 

*عنوان :  ديدگاههاي نوين جامعه شناسي : ديدگاههاي كلاسيك و راديكال 

پديدآور اصلي: وود، جيمز، 1941 - , / 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  كيهان    ,1369

مشخصات ظاهري:  273 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: جامعه شناسي / راديكاليسم / جامعه شناسي -- ايالات متحده

 

*عنوان :  نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر 

پديدآور اصلي: ريتزر، جورج

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  علمي    ,1374

مشخصات ظاهري:  نه ، 694 ص .: مصور، جدول ، نمودار 

موضوع: جامعه شناسي / جامعه شناسان 

 

*عنوان :  نظريه هاي جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: توسلي ، غلامعباس مولف , /1314- 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت )    ,1382

مشخصات ظاهري:  476 ص 

موضوع: جامعه شناسي  

 

*عنوان :  سير جوامع بشري 

پديدآور اصلي: لنسكي ، گرهارد ايمنيوئل ، 1924

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  شركت انتشارات علمي و فرهنگي    ,1374

مشخصات ظاهري:  نوزده ، 654 ص .: مصور، نقشه ، جدول ، نمودار 

موضوع: جامعه شناسي خرد / تكامل اجتماعي / تمدن -- تاريخ 

  

 

*عنوان :  پيدايش نظريه جامعه شناختي 

پديدآور اصلي: ترنر، جاناتان

وضعيت نشر/تهيه:  شيراز  :  دانشگاه شيراز    ,1370

مشخصات ظاهري:  ج .: جدول ، نمودار 

موضوع: جامعه شناسي -- تاريخ / جامعه شناسي -- ايالات متحده -- تاريخ 

 

 

*عنوان :  درآمدي بر جامعه (با تاكيد بر نظريه هاي كاركردگرايي ، ستيز، و كنش متقابل نمادي) 

پديدآور اصلي: رابرتسون ، ايان ، 1944 

وضعيت نشر/تهيه:  مشهد  :  آستان قدس رضوي    ,1377

مشخصات ظاهري:  439 ص .: جدول 

موضوع: جامعه شناسي

 

*عنوان :  جامعه شناسي پيش درآمدي انتقادي 

پديدآور اصلي: گيدنز، آنتوني

وضعيت نشر/تهيه:  شيراز  :  دانشگاه شيراز    ,1371

مشخصات ظاهري:  185 ص .: نمودار، جدول 

موضوع: جامعه شناسي

 

 

*عنوان :  بحران جامعه شناسي غرب 

پديدآور اصلي: گولدنر، آلوين وارد، 1920 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  شركت سهامي انتشار    ,1368

مشخصات ظاهري:  561 ص 

موضوع: جامعه شناسي / جامعه شناسي -- تاريخ 

 

*عنوان :  نظريه هاي جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: اديبي ، حسين ، 1320

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  جامعه    ,1358

مشخصات ظاهري:  304 ص 

موضوع: جامعه شناسي 

 

 

*عنوان :  ايدئولوژي و اوتوپيا 

پديدآور اصلي: مانهايم ، كارل ، 1893-7491

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت )    ,1380

مشخصات ظاهري:  هفت ، 440 ص 

موضوع: جامعه شناسي - روش شناسي / شناخت (جامعه شناسي ) / مدينه فاضله / ايدئولوژي / 

 

 

*عنوان :  دبستان فرانكفورت 

پديدآور اصلي: باتومور، تام 

وضعيت نشر/تهيه:  تبريز  :  دانشگاه تبريز    ,1372

مشخصات ظاهري:  چهارده ، 87 ص 

موضوع: فرانكفورت (دبستان ) - جامعه شناسي

 

 

*عنوان :  نظم اجتماعي در نظريه هاي جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: ورسلي ، پيتر

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  موسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان    ,1378

مشخصات ظاهري:  194 ص 

موضوع: جامعه شناسي / جامعه شناسان - انديشه و تفكر 

 

 

*عنوان :  انديشه هاي بنيادي در جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: كيويستو، پيتر، 1948 - , / 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر ني    ,1378

مشخصات ظاهري:  246 ص .: مصور، جدول 

موضوع: جامعه شناسي -- تاريخ / تحولات اجتماعي

    

8عنوان :  يورگن هابرماس 

پديدآور اصلي: پيوزي، مايكل

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  هرمس    ,1379

مشخصات ظاهري:  شش ، 172 ص .: جدول 

موضوع: هابرماس ، يورگن ، 1929- / جامعه شناسي - آلمان - تاريخ / نظريه انتقادي

 

 *عنوان :  ماكس وبر و اسلام ، بررسي انتقادي 

پديدآور اصلي: ترنر، برايان

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر مركز    ,1379

مشخصات ظاهري:  دوازده ، 346 ص 

موضوع: وبر، ماكس ، 1864-0291 / جامعه شناسي اسلامي 

 

 

*عنوان :  خاطرات ظلمت : درباره سه انديشگر مكتب فرانكفورت والتر بنيامين ، ماكس هوركهايمر، تئودور آدورنو 

پديدآور اصلي: احمدي، بابك ، 1327

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر مركز    ,1376

مشخصات ظاهري:  271 ص 

موضوع: بنيامين ، والتر، 1892 - 1940،Benjamin, Walter -- نقد و تفسير / هوركهايمر، ماكس ، 1895 - 1973،Horkheimer, Max -- نقد و تفسير / آدورنو، تئودور، 1903 - 1969،Adorno, Theodor W. -- نقد و تفسير / مكتب فرانكفورت / جامعه شناسي -- آلمان -- تاريخ / نظريه انتقادي

 

*عنوان :  عقلانيت و آزادي: مقالاتي از ماركس وبر و در باره ماكس وبر 

پديدآور اصلي: موقن ، يدالله ، 1327 - ، گردآورنده و مترجم  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  هرمس    ,1379

مشخصات ظاهري:  شش ، 160 ص .: جدول 

موضوع: وبر، ماركس ، 1864 - 1920،Weeber, Max -- نقد و تفسير / آزادي -- مقاله ها و خطابه ها / جامعه شناسي -- مقاله ها و خطابه ها

 

*عنوان :  آموزش شناخت انتقادي 

پديدآور اصلي: فريره ، پائولو، 1921

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  آگاه    ,1368

مشخصات ظاهري:  127 ص .: مصور 

موضوع: جامعه شناسي تربيتي -- آمريكاي لاتين / آزادي

 

*عنوان :  متفكران بزرگ جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: استونز، راب

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر مركز    ,1379

مشخصات ظاهري:  495 ص .: مصور 

موضوع: جامعه شناسان / جامعه شناسي - تاريخ

 

 

*عنوان :  خرد جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: اباذري، يوسف ، 1331

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  طرح نو    ,1377

مشخصات ظاهري:  341 ص .: جدول 

موضوع: جامعه شناسي -- تاريخ / جامعه شناسي -- نقد و تفسير

 

 

 

*عنوان :  تاريخ انديشه و نظريات جامعه شناختي از ابتدا تا كنون 

پديدآور اصلي: تنهايي ، حسين ابوالحسن

وضعيت نشر/تهيه:     ,1373

مشخصات ظاهري:  ج .: نمودار 

موضوع: جامعه شناسي - تاريخ / اديان - تاريخ

 

*عنوان :  اروينگ گافمن و جامعه شناسي نوين 

پديدآور اصلي: منينگ ، فيليپ

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  مولف    ,1380

مشخصات ظاهري:  هفت ، 150 ص 

موضوع: گافمن ، اروينگ ، 1922-2891 / جامعه شناسان - ايالات متحده -- سرگذشتنامه / جامعه شناسي - ايالات متحده -- تاريخ

 

 *عنوان :  صاحبنظران جامعه شناسي : تالكوت پارسونز 

پديدآور اصلي: هميلتون ، پيتر، 1947

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  ثارالله    ,1379

مشخصات ظاهري:  160 ص .: جدول 

موضوع: بارسونز، تالكوت ، 1902 - ، Parsons, Talcott / جامعه شناسان -- ايالات متحده -- سرگذشتنامه / جامعه شناسي -- فلسفه 

 

*عنوان :  بزرگان جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: صدرنبوي، رامپور، 1316- 

وضعيت نشر/تهيه:     ,]4531[

مشخصات ظاهري:  163 ص 

موضوع: جامعه شناسان  

 

*عنوان :  درآمدي بر نظريه سازي در جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: آزاد ارمكي ، تقي ، 1336-

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  موسسه نشر كلمه    ,1379

مشخصات ظاهري:  126 ص 

موضوع: جامعه شناسي

 

 

*عنوان :  دولت شهر سوسياليستي 

پديدآور اصلي: كتس ، كلوديو، 1954

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  هرمس    ,1380

مشخصات ظاهري:  113 ص 

موضوع: ماركسيسم - مطالعات تطبيقي / جامعه شناسي ماركسيستي / دولت شهر / تساهل ديني

 

 

*عنوان :  نظريه هاي بنيادي جامعه شناختي 

پديدآور اصلي: كوزر، لوئيس آلفرد، 1913

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر ني    ,1378

مشخصات ظاهري:  655 ص 

موضوع: جامعه شناسي -- مقاله ها و خطابه ها

 

*عنوان :  تاريخ و نظريه اجتماعي 

پديدآور اصلي: برك ، پيتر

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  موسسه انتشارات و چاپ    ,1381

مشخصات ظاهري:  238 ص 

موضوع: جامعه شناسي / تاريخ

 

*عنوان :  نظريه هاي جامعه شناختي 

پديدآور اصلي: ريتزر، جورج

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانشگاه شهيد بهشتي ، مركز چاپ و انتشارات    ,1374

مشخصات ظاهري:  532 ص .: مصور، عكس ، نمودار 

موضوع: جامعه شناسي / جامعه شناسان -- سرگذشتنامه  

 

 

*عنوان :  نظريه اجتماعي كلاسيك مقدمه اي بر انديشه ماركس ، وبر، دوركيم ، زيمل 

پديدآور اصلي: كرايب، يان مولف , /- 1945 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  آگه    ,1382

مشخصات ظاهري:  481 ص 

موضوع: جامعه شناسي -- فلسفه

 

 

*عنوان :  نظريه اجتماعي مدرن از پارسونز تا هابرماس 

پديدآور اصلي: كريب، يان مولف , /1945 - 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  آگاه    ,1381

مشخصات ظاهري:  336 ص 

موضوع: جامعه شناسي -- فلسفه 

 

 *عنوان :  خرد، عدالت و نوگرايي نوشته هاي اخير يورگن هابرماس 

پديدآور اصلي: وايت ، استيون , / 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  قطره    ,1380

مشخصات ظاهري:  322 ص 

موضوع: هابرهاس ، يورگن ، 1929- / جامعه شناسي - آلمان / مكتب فرانكفورت

 

 

*عنوان :  بررسي جامعه شناختي "تئوري انحطاط" در نظريات ابن خلدون 

پديدآور اصلي: صادقي فسائي ، سهيلا

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اميركبير    ,1379

مشخصات ظاهري:  194 ص .: جدول 

موضوع: ابن خلدون ، عبدالرحمان بن محمد، 732 - 808ق . -- نقد و تفسير / جامعه شناسي

 

*عنوان :  سيماي فكري ماكس وبر 

پديدآور اصلي: بنديكس، راينهارد مولف , /1916 - 1991 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  شهر كتاب ، هرمس    ,1382

مشخصات ظاهري:  535 ص 

موضوع: وبر، ماكس ، 1864 - 1920، Weber, Max / جامعه شناسي -- آلمان

 

*عنوان :  جامعه شناسي مرتون 

پديدآور اصلي: گروثرز، چارلز

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانشگاه علامه طباطبايي    ,1378

مشخصات ظاهري:  بيست و سه ، 231 ص 0: جدول 

موضوع: مرتون ، رابرت ك ، 1910- / جامعه شناسان - ايالات متحده - سرگذشتنامه / جامعه شناسي - ايالات متحده - تاريخ 

 

*عنوان :  نظريه هاي جامعه شناسي (1): (رشته علوم اجتماعي ) 

پديدآور اصلي: توسلي ، غلامعباس ، 1314 - , / 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانشگاه پيام نور    ,1379

مشخصات ظاهري:  184 ص 

موضوع: آموزش از راه دور -- ايران / جامعه شناسي -- آموزش برنامه اي 

 

*عنوان :  پايان ايدئولوژي 

پديدآور اصلي: كچوئيان ، حسين ,

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  كيهان    ,1376

مشخصات ظاهري:  179 ص 

موضوع: ايدئولوژي / علوم سياسي -- فلسفه / شناخت (جامعه شناسي ) / قرن بيست و يكم -- آنده نگريها / 

 

*عنوان :  مسائل جامعه شناسي ايران 

پديدآور اصلي: 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  آگه    ,1383

مشخصات ظاهري:  651 ص.: جدول 

موضوع: مسائل اجتماعي -- ايران -- مقاله ها و خطابه ها

 

*عنوان :  نظريه كنش ارتباطي 

پديدآور اصلي: هابرماس، يورگن مولف , /- 1929 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  روزنامه ايران، مؤسسه انتشاراتي    ,1384

مشخصات ظاهري:  ج 

موضوع: جامعه شناسي - فلسفه / عقل گرايي / كنش اجتماعي / ارتباط -- فلسفه / زبان شناسي نقش گرا 

 

*عنوان :  جامعه شناسي تاريخي و نظريه هاي متفكرين مسلمان: " جامعه شناسي و انسان شناسي نزد متفكرين مسلمان" 

پديدآور اصلي: تنهائي، حسين ابوالحسن مولف , /1328 - 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  بهمن برنا    ,1383

مشخصات ظاهري:  369 ص.: نمودار 

موضوع: جامعه شناسي -- تاريخ / جامعه شناسي تاريخي / انسان شناسي -- تاريخ / جامعه شناسي اسلامي

 

*عنوان :  مطالعاتي درآثار جامعه شناسان كلاسيك 

پديدآور اصلي: بودن، ريمون مولف , /1934 - 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر مركز    ,1383

مشخصات ظاهري:  هشت، 310 ص 

موضوع: جامعه شناسي / جامعه شناسان

 

 

*عنوان :  ماكس وبر و جامعه شناسي شناخت 

پديدآور اصلي: آشتياني، منوچهر مولف /1311 - 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر قطره    ,1383

مشخصات ظاهري:  312 ص 

موضوع: وبر، ماكس، 1864 - 1920 م. / جامعه شناسي / شناخت (فلسفه )  

 

*عنوان :  نظريه هاي جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: اديبي، حسين مولف /1320 - 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانژه    ,1383

مشخصات ظاهري:  344 ص 

موضوع: جامعه شناسي / جامعه شناسان -- سرگذشتنامه 

 

*عنوان :  جامعه شناسي فلسفي - ديني در غرب باستان همراه مطالعه اي در ديناميسم تفكيك يافتگي و قشربندي اجتماعي 

پديدآور اصلي: تنهائي، حسين ابوالحسن مولف , /1328 - 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  بهمن برنا    ,1382

مشخصات ظاهري:  [196] ص .: مصور 

موضوع: جامعه شناسي -- تاريخ / طبقات اجتماعي -- يونان -- تاريخ -- از آغاز تا 146م / طبقات اجتماعي -- روم -- تاريخ -- از آغاز تا 146م / جامعه شناسي -- يونان / جامعه شناسي -- روم / دين و جامعه شناسي -- يونان / دين و جامعه شناسي -- روم

 

*عنوان :  درآمدي تاريخي بر نظريه ي اجتماعي 

پديدآور اصلي: 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  آگه    ,1383

مشخصات ظاهري:  621 ص 

موضوع: جامعه شناسي -- فلسفه / جامعه شناسي -- تاريخ 

 

*عنوان :  نظريه در جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: آزاد ارمكي، تقي مولف , /1336 - 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  شركت انتشارات علمي و فرهنگي    ,1375

مشخصات ظاهري:  120 ص.: جدول، نمودار 

موضوع: جامعه شناسي / جامعه شناسان 

 

*عنوان :  تبيين در علوم اجتماعي (درآمدي به فلسفه علم الاجتماع )  پديدآور اصلي: ليتل ، دانيل , / 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  موسسه فرهنگي صراط    ,1373

مشخصات ظاهري:  بيست و سوم ، 434 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: علت و معلول - نقد و بررسي / ماترياليسم تاريخي - نقد و تفسير / انسانشناسي اقتصادي نسبيت (فلسفه ) / علوم اجتماعي - فلسفه / انسانشناسي فلسفي

 

*عنوان :  بينش جامعه شناختي : نقدي بر جامعه شناسي آمريكائي 

پديدآور اصلي: ميلز، سي رايت

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  شركت سهامي انتشار    ,1360

مشخصات ظاهري:  240 ص 

موضوع: جامعه شناسي / جامعه شناسي سياسي / علوم اجتماعي

 

*عنوان :  فلسفه علوم اجتماعي 

پديدآور اصلي: راي

وضعيت نشر/تهيه:  [تهران ]  :  موسسه فرهنگي صراط    ,1372

مشخصات ظاهري:  دوازده ، 289 ص 

موضوع: علوم اجتماعي - فلسفه

 

*عنوان :  گونه هاي تبيين اجتماعي : مقدمه اي بر فلسفه علوم اجتماعي 

پديدآور اصلي: ليتل ، داني يل

وضعيت نشر/تهيه:     ,1373

مشخصات ظاهري:  385 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: علوم اجتماعي - روش شناسي / علوم اجتماعي - فلسفه 

 

* عنوان :  از اعماق 

پديدآور اصلي: حاج سيدجوادي، علي اصغر، 1304

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  توس    ,1349

مشخصات ظاهري:  246 ص 

موضوع: علوم اجتماعي - مقاله ها و خطابه ها

 

*عنوان :  شهريار جديد 

پديدآور اصلي: گرامشي ، آنتونيو، 1891-7391

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دنياي نو    ,1378

مشخصات ظاهري:  135 ص 

موضوع: كمونيسم / كمونيسم - ايتاليا / علوم اجتماعي - مقاله ها و خطابه ها

 

*عنوان :  انسان تك ساحتي 

پديدآور اصلي: ماركوزه ، هربرت ، 1898 - 9791 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اميركبير    ,1362

مشخصات ظاهري:  259 ص 

موضوع: تمدن جديد - قرن 02 / علوم اجتماعي

 

*عنوان :  ايده علم اجتماعي 

پديدآور اصلي: وينچ ، پيتر، 1926

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت )    ,1372

مشخصات ظاهري:  هشت ، 131 ص 

موضوع: علوم اجتماعي / فلسفه

 

*عنوان :  روش شناسي علوم اجتماعي 

پديدآور اصلي: نراقي ، يوسف ، 1318

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  انتشار    ,1365

مشخصات ظاهري:  59 ص 

موضوع: علوم اجتماعي -- روش شناسي

 

*عنوان :  بينشها و گرايشهاي عمده در جامعه شناسي معاصر 

پديدآور اصلي: لازارسفلد، پل ، 1901 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اميركبير    ,1370

مشخصات ظاهري:  232 ص 

موضوع: جامعه شناسي -- تحقيق -- مقاله ها و خطابه ها / علوم اجتماعي -- تحقيق -- مقاله ها و خطابه ها 

 

 

*عنوان :  تجربه گرايي در جامعه شناسي : نقد روش هاي تجربي و كمي در جامعه شناسي معاصر 

پديدآور اصلي: ويلر، ديويد

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر مركز    ,1380

مشخصات ظاهري:  شش ، 209 ص 

 

*عنوان :  كثرت گرايي 

پديدآور اصلي: مك لنان ، گرگور 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  وزارت امور خارجه ، مركز چاپ و انتشارات    ,1380

مشخصات ظاهري:  ده ، 194 ص 

موضوع: چند فرهنگي -- ايالات متحده / كثرت گرايي (علوم اجتماعي ) -- ايالات متحده

 

*عنوان :  پلوراليسم 

پديدآور اصلي: مك لنان ، گرگور

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  آشيان    ,1381

مشخصات ظاهري:  192 ص 

موضوع: چند فرهنگي -- ايالات متحده / كثرت گرايي (علوم اجتماعي ) -- ايالات متحده

 

*عنوان :  در باب مدارا 

پديدآور اصلي: والزر، مايكل مولف , /1935 - م. 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر و پژوهش شيرازه    ,1383

مشخصات ظاهري:  158 ص. (مجموعه مفاهيم علوم اجتماعي؛ 20) 

موضوع: حقوق بشر / تساهل / كثرت گرايي (علوم اجتماعي) / چند فرهنگي

 

*عنوان :  نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت در علوم اجتماعي و انساني 

پديدآور اصلي: نوذري، حسينعلي مولف /1336 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  آگه    ,1383

مشخصات ظاهري:  432 ص.: جدول 

موضوع: مكتب فرانكفورت ygoloicoS fo loohcS trufknarF / نظريه اقتصادي

 

 

*عنوان :  فلسفه امروزين علوم اجتماعي نگرشي چند فرهنگي 

پديدآور اصلي: في ، برايان 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  طرح نو    ,1381

مشخصات ظاهري:  454 ص 

موضوع: علوم اجتماعي - فلسفه

 

 

 

*عنوان :  روش تحقيق علوم اجتماعي از اثباتگرايي تا هنجارگرايي 

پديدآور اصلي: محمد امزيان ، محمد

وضعيت نشر/تهيه:  قم  :  پژوهشكده حوزه و دانشگاه و المعهد العالمي للفكر الاسلامي    ,1380

مشخصات ظاهري:  هشت ، 491 ص 

موضوع: علوم اجتماعي - تحقيق / علوم اجتماعي - روش شناسي 

 

*عنوان :  گفتارهاي قدرت از هابر تا فوكو 

پديدآور اصلي: هيندس ، باري، 1939

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر و پژوهش شيرازه    ,1380

مشخصات ظاهري:  هشت ، 182 ص 

موضوع: قدرت (علوم اجتماعي )

 

 

 

*عنوان :  نظريه هاي جامعه شناسي (1): (رشته علوم اجتماعي ) 

پديدآور اصلي: توسلي ، غلامعباس ، 1314 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانشگاه پيام نور    ,1379

مشخصات ظاهري:  184 ص 

موضوع: آموزش از راه دور -- ايران / جامعه شناسي -- آموزش برنامه اي

 

*عنوان :  مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: آرون ، رمون ، 1905 - 3891 ,

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  شركت انتشارات علمي و فرهنگي    ,1381

مشخصات ظاهري:  2 ج 

موضوع: جامعه شناسي -- تاريخ 

 

 

 

 

*عنوان :  تاريخ انديشه اجتماعي از جامعه ابتدائي تا جامعه جديد 

پديدآور اصلي: بارنز، هري المر، 1889 - 8691 ,

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اميركبير    ,1370

مشخصات ظاهري:  ج 

موضوع: جامعه شناسي -- تاريخ

 

 

*عنوان :  بينشها و گرايشهاي عمده در جامعه شناسي معاصر 

پديدآور اصلي: لازارسفلد، پل ، 1901  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اميركبير    ,1370

مشخصات ظاهري:  232 ص 

موضوع: جامعه شناسي -- تحقيق -- مقاله ها و خطابه ها / علوم اجتماعي -- تحقيق -- مقاله ها و خطابه ها  

 

 

*عنوان :  خاستگاههاي جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: آبراهام ، جوزف حييم

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  پاپيروس ، پيشبرد    ,1368

مشخصات ظاهري:  187 ص 

موضوع: جامعه شناسي -- تاريخ 

 

*عنوان :  جامعه شناسي ماكس وبر 

پديدآور اصلي: فروند، ژولين ، 1921 -  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نيكان    ,1362

مشخصات ظاهري:  309 ص 

موضوع: وبر، ماكس ، 1864 - 1920، Max, Weber 

 

 

*عنوان :  خداوند دو كعبه : برخوردي با پي تريم الكساندروويچ سوروكين 

پديدآور اصلي: ناصرالدين صاحب الزماني ، محمدحسن ، 1309 - ,

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  عطايي    ,1347

مشخصات ظاهري:  254 ص .: جدول 

موضوع: سوروكين ، پي تيريم الكساندروويچ ، 1889 - 1968، Sorokin, Pitirim Aleksandrovich / جامعه شناسي 

 

 

 

*عنوان :  نظريه هاي جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: ريتزر، جورج

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي (ماجد)    ,1373

مشخصات ظاهري:  نوزده ، 664 ص .: جدول ، عكس ، نمودار 

موضوع: جامعه شناسي / جامعه شناسان - سرگذشتنامه

 

 

*عنوان :  نظريه هاي جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: تنهايي ، حسين ابوالحسن ، 1328 - 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  خردمند    ,1372

مشخصات ظاهري:  264 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: جامعه شناسي

 

 
گرد آورنده : طباطبايي ، سيد جواد :
عنوان :ديباچه اي بر نظريه انحطاط در ايران
مشخصات ظاهری : تعداد صفحه:564 ، جلد نرم ، 14.5*21.5 -
وضعیت نشر : تهران : انتشارات نگاه معاصر

 


 


جامعه شناسي کاربردي

نويسندگان کتاب «جامعه شناسي کاربردي» استيو استيل استاد جامعه شناسي کاربردي در کالج آن آروندل در مريلند و جمي پرايس استاديار دپارتمان جامعه شناسي در دانشگاه کاروليناي شمالي هستند.اين کتاب کوچک تلاش کرده به نخستين و اصلي ترين سوال دانشجويان جامعه شناسي يعني «من با جامعه شناسي چه کاري مي توانم انجام دهم؟» پاسخ دهد. اين کتاب ، جامعه شناسي را به عنوان شيوه فعال و مرتبط براي درک کنش متقابل اجتماعي انسان ها از طريق بررسي ارتباط آشکار و مستقيم بين جامعه شناسي و کاربرد عملي آن به دانشجويان معرفي مي کند. اين کتاب مفاهيم مرکزي جامعه شناسي (اصطلاحات)، مهارت هاي معاصر و عملي که توسط جامعه شناسان براي پژوهش در رابطه با اين مفاهيم و ابزارها به کار مي روند و سپس تمرين هاي عيني براي يادگيري و کاربرد اين مهارت ها را ارائه کرده است. جامعه شناسي کاربردي مکمل ايده آلي است براي متون جامعه شناسي سنتي که عنصر کاربرد را مورد توجه قرار مي دهد.اين کتاب در مارس 2007 و در 144 صفحه، توسط انتشارات وادز ورث منتشر شده است.


«بازانديشي تاريخ»، «هابرماس نظريه انتقادي و سلامت»، «تاريخ و نظريه اجتماعي» و«در منطق علوم اجتماعي» عناوين کتاب هايي است که با ترجمه حسينعلي نوذري در حوزه علوم اجتماعي و سياسي منتشر مي شود.حسينعلي نوذري، 
کتاب بازانديشي تاريخ، بررسي قرائت ها و رويکردهاي پسامدرن به تاريخ است که جنکينز، نويسنده آن است.مدت هاست که کتاب «تاريخ و نظريه اجتماعي» نوشته پيتر برک را ترجمه کرده و طرح نو، نسخه کتاب را براي بازبيني نهايي به او داده است.

  کتاب «هابرماس، نظريه انتقادي و سلامت» نوشته تني چند از جامعه شناسان پزشکي و حوزه سلامت است که آراي هابرماس را در حوزه پزشکي به کار گرفته اند. سال قبل آخرين ويراست هاي کتاب را انجام داده است.

نوذري گفت؛ کتاب «در منطق علوم اجتماعي» نوشته يورگن هابرماس را نيز در دست ترجمه دارم. ناشر اين کتاب قصيده سرا خواهد بود. ترجمه اين کتاب به اواسط آن رسيده و سعي مي کنم تا آخر شهريورماه آن را به ناشر تحويل دهم


+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم مهر 1385ساعت   توسط غفار پارسا  |